Aicinām uz muzikālu tikšanos!

 3. jūnija pēcpusdienā plkst. 16.00 Jūrmalas mūzikas vidusskolas mazajā  zālē notiks tikšanās sarunā un mūzikā ar pazīstamu mūziķu ģimeni,  – Ozoliem – Raimondu Ozolu, Ligitu Ozolu un viņu vecākiem – Valentīnu un Maigoni Ozoliem.

Vijolnieks Raimonds Ozols, saukts par  Latvijas pirmo vijoli, kura talants un muzikalitāte lielai Latvijas klausītaju daļai ir labi pazīstams un iemīļots,  nav nedz vienīgais, nedz pirmais mūziķis savā dzimtā. Viņa māsa Ligita Ozola arī ir brīnišķīga mūziķe – pianiste, koncertmeistare, kura strādājusi J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un 20 gadus turpina darbu  Jūrmalas Mūzikas vidusskolā. Abu vecāki – ilggadīgā klavierspēles skolotāja Valentīna Ozola un bijušais Latvijas Radio skaņu režisors Maigonis Ozols ir bijuši arī viņu muzikālo gaitu vadītāji un iedvesmotāji. Abu dzīvesstāsts ir apbrīnas vērts – sirsnīgā mīlestībā un saskaņā laulībā kopā nodzīvoti 63 gadi, šopavasar abi nosvinējuši arī apaļas dzīves jubilejas.

Kas gan būtu šīs ģimenes dzīve bez mūzikas? Kas to zin, vai abu dzīves ceļi jebkad būtu krustojušies, ja abi nebūtu nolēmuši visupirms savas dzīves saistīt ar mūziku – iestāties Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā, kur pirmo reiz satikās?

Mūzika kā vienotāja, ticība, mīlestība un savstarpēja cieņa, piedošana un rūpes – tās ir vērtības, kuras ļāvušas šai ģimenei nest labus augļus un nu ar prieku skatīt savus sakoplojušos zarus – bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus.

Kā jūrmalnieki varam saukt Ozolu ģimeni par savējiem – pēc kāzām 1953. gadā Valentīna pārceļas dzīvot uz Dubultiem, kur jau dzīvoja Maigonis ar savu mammu.  Pēc gada piedzima Ligita, pēc desmit – Raimonds. Valentīna Ozola strādāja par klavierskolotāju – sākumā Tukuma un Jurjānu mūzikas skolās, bet vēlāk, līdz pat 77 gadu vecumam  – Jūrmalas Mūzikas skolā.  Ari šodien Valentīna, Maigonis un viņu meita Ligita ir jūrmalnieki, tagad kaugurnieki.

60 gadu kāzu jubileju Maigonis un Valentīna svinēja Kauguru katoļu baznīcā – Ligita ar Raimondu muzicēja, baznīca bija pilna – tas bija liels notikums.

Bērnībā vecāki bija izlēmuši, ka Ligitai jāmācās klavieres, bet Raimondam kāds pūšaminstruments, taču Jūrmalas mūzikas skolas leģendārais vijoļspēles pedagogs Ojārs Kalniņš pierunāja, ka Raimondam jāizvēlas vijole.

Tā nu šos un citus mūziķu ģimenes stāstus varēsim uzklausīt tikšanās reizē Jūrmalas mūzikas skolā, tāpat ari dzirdēsim kopā muzicējot brāli un māsu – Raimondu un Ligitu Ozolus.

Tiekamies – sarunā un mūzikā ar savējiem – Jūrmalas mūzikas vidusskolas mazajā zālē 3. jūnijā plkst. 16.00.

Ieeja brīva