Apsveicam jaunos audzēkņus ar skolas gaitu uzsākšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Apsveicam jaunos audzēkņus ar skolas gaitu uzsākšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Novēlam piepildīt savus sapņus par mūzikas izglītību. Mūsu diženais dzejnieks Rainis ir teicis: „Cilvēka galvenais uzdevums ir augt, kļūt par kaut ko augstāku!” Lai top!

skolas jaunie audzēķņi
FOTO: Ojārs Griķis Fotogrāfijā – skolas jaunie audzēķņi, skolas direktore Gunta Liepiņa, Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja Anita Adijāne.