Audzēkņu sasniegumi

Talants Latvijai

 Stīgu instrumentu nodaļas vārdā sirsnīgi sveicam un lepojamies ar mūsu audzēknes

Jevgenijas Otroško (9. vijoles klase) izcilo panākumu konkursā „Talants Latvijai”!

Konkursa finālā, 30. aprīlī, Jevgenija 20 jauno vijolnieku konkurencē, ar maksimālo punktu skaitu (25) izcīnīja nedalītu 1. vietu. Tas deva iespēju uzstāties konkursa „Talants Latvijai” laureātu koncertā, kas notika 28. maijā, Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē. Paldies koncertmeistarei Dianai Griņevičai.

Stīgu instrumentu nodaļas vadītāja Dzidra Pelēķe

Video Thumbnail
Jevgenija Otroško

Koklētāju ansambļu panākumi Somijā

 IV Starptautiskais Kanteļu konkurss 5.-8.05.2017 Kaustinen, Somija

2017.gada 5.-8.maijā trīs Jūrmalas Mūzikas vidusskolas koklētāju ansambļi pārstāvēja Latviju un Jūrmalas pilsētu IV Starptautiskajā Kanteļu konkursā Kaustinen Somijā. Jaunāko un vidējo klašu ansambļi startēja bērnu grupās “Kantele kimara”, kurās vietas nedalīja. Taču abi ansambļi ir labākie katrs savā vecuma grupā, jo ieguva divas no piecām visa konkursa speciālbalvām – Kanteļu būves meistara Pekkas Lovikas taisītas mazās tautiskās kanteles –  kā arī Virtuoza diplomu, kas apliecina viņu augsto tehnisko līmeni, mūzikas valodas izpratni, muzikalitāti un ansambļa saspēli. Vecāko klašu ansamblis ieguva II vietu. Katrā grupā varēja izvēlēties mūzikas veidu kategoriju – jaunāko klašu ansamblis piedalījās tautas mūzikas kategorijā. Spēlēja un dziedāja latviešu tautasdziesmu apdares. Sešas 1.-3. klases koklētājas skaistos latviešu tautastērpos demonstrēja dažāda rakstura latviešu tautas mūziku, gan tehniski droši, gan muzikāli aizkustinoši parādīja latviešu tautas bagātību. Viņām palīdzēja divi kora klases audzēkņi – Daniela Ščucka un Nauris Lazda un sitaminstrumentu klases audzēknis Mariss Ojala, lai priekšnesumu padarītu krāsaināku. Vokālais pedagogs Inese Rasa sagatavoja ansambli tīri, spēcīgi un pārliecinoši dziedāt divbalsīgi.  lasīt vairāk …

Konkursa “Jūrmala 2017 – Kamermūzika” laureāti

Apsveicam un lepojamies ar Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņiem – 18.Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa “Jūrmala 2017 – Kamermūzika” laureātiem:

Klavieru duets – Aleksandra Pavļičenko un Sofija Viļenska  – I vieta A grupā (pedagogs – prof. J.Maļeckis)

Klavieru duets – Raina Muceniece  un Patrīcija Prince  – III vieta A grupā (pedagogs – I.Vaļiniece)

Kameransamblis – Ksenija Mihejenko (klavieres), Terēze Sāra Šmite (vijole), Sāra Šabazova (vijole),

                                  Jānis Nātans Šmits (čells) –  III vieta A grupā (pedagogi – E. Kosourova un S. Zazimko)

2017.gada konkursa laureāti – dalībnieki no Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas

“Jaunais flautists”

  No 19.-21.aprīlim notika Kārļa Štrāla 18.Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”. Tajā piedalījās mūsu skolas 4.flautas klases audzēkne Austra Svikle. Austra ieguva 3.vietu savā vecuma grupā.

Paldies skolotājai Ilzei Lappuķei un koncertmeistarei Mārai Upmacei.

 

Jūrmalas stīdzinieki Amendas mūzikas svētkos

Aprīlī jau 13. reizi Talsu novadā izskanēja Ludviga van Bēthovena drauga, mācītāja, mūziķa un skolotāja Kārļa Ferdinanda Amendas mūzikas svētki.

  1. aprīlī Talsu Mūzikas skolas kamerzālē notika jau ceturtais K. F. Amendas Starptautiskais stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss. Dalībnieki – 37 audzēkņi no 11 dažādām Latvijas mūzikas skolām. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 4 vijolnieki: Jasmīna Prince (2. vijoles klase), Dāvis Krišjānis (4. vijoles kl.) – abi ped. L. Neijas-Kalniņas audzēkņi; Jevgenija Otroško (9. vijoles kl.) un Emīls Helde (10. vijoles kl.) – abi ped. Dz. Pelēķes audzēkņi. Konkursā piedalījās arī 2 čellisti: Bruno Krišjānis (5. čella kl., ped. V. Ozola) un Elīza Čaša (10. čella kl., ped. L. Rabecka). Šo audzēkņu koncertmeistares – D. Griņeviča, O. Liepiņa un L. Ozola.

Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija: Ligita Zemberga (JVLMA asociētā profesore), Osvalds Šneiders (Jāz. Mediņa Rīgas MVS stīgu instrumentu nodaļas vadītājs) un Andris Puziņš (Ventspils MVS stīgu instrumentu nodaļas vadītājs). Ir gandarījums par paveikto – visiem audzēkņiem Pateicības par dalību, kā arī trīs godalgotas vietas. Visaugstāko žūrijas novērtējumu (25 punktus) – Diplomu par 1. vietu un konkursa galveno balvu – 200 eiro – ieguva Jevgenija, Diploms par 3.vietu Emīlam un Elīzai – Diploms par 2.vietu.

Konkursa noslēguma daļa notika restaurētajā Lielvirbu muižā, kur tika pasniegtas balvas konkursantiem un ar koncertu priecēja laureāti – pirmo vietu ieguvēji, JVLMA studentu kvartets un talsinieks, LNO baritons Rihards Millers. Dalībniekiem bija iespēja pabūt vietā, kur K. F. Amenda strādājis par skolotāju un arī saņēmis vēstules no Bēthovena – vietā ar īpašu auru.

Pianistu panākumi konkursā Francijā

 Marta beigās mūsu skolas audzēkņi Stefans Stalidzāns un Ēriks Katkevičs piedalījās A.Skrjabina XVII Starptautiskajā pianistu konkursā Parīzē. 6.vijoles klases audzēknis Ēriks Katkevičs (pedagogs Pēteris Maļeckis) ieguva 1. vietu, bet 6.klavieru klases audzēknis Stefans Stalidzāns (pedagogs Irēne Štrause) ieguva 3.vietu.

Apsveicam gan audzēkņus, gan pedagogus un lepojamies ar viņu panākumiem!

Lepojamies ar akordeonistu panākumiem konkursos

 2017.gada martā un aprīļa sākumā Jūrmalas Mūzikas vidusskolas akordeona klases audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījās starptautiskos konkursos.

10.martā VI Starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā XIV Starptautiskā akordeonistu festivāla ietvaros Limbažos Ēvalds Zubkovskis (4.akord.sp.kl.ieguva 3.vietu.

27.-28.martā 12.Starptautiskajā N.Kaļiņina vārdā nosauktajā bērnu tautas instrumentu konkursā “Метелица” Sanktpēterburgā Eduards Levša ieguva 3.vietu, bet Vladimirs Požarskis (2.akord.sp.kl.) saņēma laureāta diplomu.

3.-7. aprīlī XV Starptautiskajā akordeonistu – solistu konkursā Naujene 2017, kurš notika Daugavpils novada kultūras centrā, trīs mūsu skolas akordeonisti ieņēma godalgotās vietas:  Eduards Levša – 1.vietu, Ēvalds Zubkovskis – 2.vietu un Vladimirs Požarskis – arī 2.vietu.

 

 

Paldies skolotājai Kristīnei Baltruševičai par ieguldīto darbu un ticību saviem audzēkņiem.

Akordeonistu panākumi Sanktpēterburgā

2017.gada 27.-29.martā divi Jūrmalas mūzikas vidusskolas jaunie akordeonisti – EDUARDS LEVŠA un VLADIMIRS POŽARSKIS piedalījās XII  starptautiskajā tautas instrumentu konkursā Sanktpēterburgā “Meteļica”.  http://www.metelitsa.spb.ru/competition.php

APSVEICAM EDUARDU LEVŠU  ar iegūto III pakāpes Laureāta diplomu un VLADIMIRU POŽARSKI ar iegūto diplomu!. Liels paldies skolotājai Kristīnei Baltruševičai par ieguldīto darbu!

Stīgu nodaļas audzēkņu panākumi 3. Mazajā Augusta Dombrovska konkursā

Konkursu organizē A. Dombrovska Mūzikas skola, kas atrodas Rīgā, Ziemeļblāzmā. Konkurss jau tradicionāli norisinājās divas dienas. 25. novembrī sacentās čellisti, bet 26. novembrī – vijolnieki. Dalībnieku vidū bija audzēkņi no Rīgas, Ventspils, Balviem, Jēkabpils. Dobeles, Babītes, Tukuma, Olaines u. c. mūzikas skolām. No mūsu skolas konkursā piedalījās čellisti Timotejs Jonatāns Šmits (4. klase) un Jānis Nātans Šmits (7. klase). Abi brāļi ir ped. Larisas Rabeckas audzēkņi. Timotejs ieguva diplomu par komponista G. Goltermana Etīdes-kaprises atskaņojumu, bet Jānis – diplomu par piedalīšanos konkursā.

Vijolnieku konkursā piedalījās ped. Dzidras Pelēķes 7. klases audzēknis Toms Avots. Toms ieguva 1. vietu un saņēma uzslavu par savu muzikālo spēli no žūrijas priekšsēdētāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas prof. Jura Švolkovska. Liels paldies mūsu nodaļas koncertmeistarei Dianai Griņevičai.

Jūrmalas dome apbalvo

Š.g. 3.jūnijā Jūrmalas pilsētas dome svinīgi apbalvoja 139 Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnus par izciliem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un zinātniski pētnieciskos konkursos valsts un starptautiskā mērogā, piešķirot naudas balvas. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu audzēkņiem naudas balvas piešķirtas par izciliem sasniegumiem mākslā, mūzikā, sportā vai jaunradē. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem mākslā, mūzikā, sportā vai jaunradē profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu audzēkņiem saskaņā ar nolikumu ir 100 eiro.

Tika apbalvoti 5 Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņi – Katrīna Sproģe, Ratmirs Bogdans Saade, Aleksandra Pavļicenko, Timotejs Jonatāns Šmits, Eduards Levša.

Pasākumu kuplināja mūzikas skolas audzēkņu uzstāšanās. Izskanēja skaņdarbi Aleksandras Pavļičenko, Paula Georga Dubrovska, Reiņa Domenika Aļeksejeva un saksofonu trio izpildījumā.

lasīt vairāk …