Fotogrāfi pievēršas jūras tematikai

 

Fotogrāfi pievēršas jūras tematikai

Starptautiskās jūras tematikai veltītās biennāles Marina’2017 ietvaros Jūrmalas fotostudija “Aspazija” rīkoja plašu fotoizstāžu sēriju ar apvienojošu nosaukumu FotoMarina’2017, kurā piedalījās 69 autori no 12 Latvijas fotoklubiem. Skatītājiem vienlaicīgi tika piedāvātas četras izstādes, kurās varēja redzēt ap 100 iekšējās atlases rezultātā izvēlētus darbus. Izstāžu kuratore ir mākslas zinātniece Sarmīte Sīle un izstāžu sērija ir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā atbalstīts projekts.

Fotoklubu kustībai Latvijā ir sena vēsture un to loma Latvijas fotogrāfijas kultūras veicināšanā un profesionālās varēšanas nostiprināšanā ir nepārvērtējama. Jūrmalas Fotostudija “Aspazija” šajā pulkā ir viens no jaunākajiem, tai pašā laikā aktīvākajiem spēlētājiem, studiju 2009. gadā dibināja un līdz 2016 gadam vadīja fotogrāfs Andris Sīmanis, bet, nu jau pusotru gadu Fotostudija “Aspazija” vadītāja ir Una Liberte.

Fotostudija “Aspazija” ir uzņēmusies apsveicamu iniciatīvu apvienot Latvijā aktīvo fotoklubu biedrus kopējā jūras tematikai veltītā projektā FotoMarina’2017 un studijai arī nākotnē ir gana ambiciozi plāni marīnas žanra popularizēšanā fotogrāfu vidū un projekta FotoMarina paplašināšanā.

Jūrmalas Mūzikas skolas telpās eksponēti 8 Jūrmalas Fotostudijas “ASPAZIJA” fotogrāfu darbi, kas veido tikai 1/10 daļu no šīs visaptverošās ekspozīcijas. Fotogrāfiju autori: Atis Meibergs, Ojārs Griķis, Ojārs Martinsons, Inguna Kalniņa-Pētersone, Martiņš Sirmais un Tatjana Anatolija.

Informāciju sagatavoja: Fotostudijas “Aspazija” vadītāja Una Liberte, t.nr.22009962,

e-pasts:  unaliberte [at] inbox.lv

 

 

 

 

 

  1. Starptautiskās jūras tematikai veltītās biennāles izstādes

 

Baltijas JŪRA un LATVIJA. JŪRA un LATVIETIS. Tie ir nedalāmi jēdzieni. Izsenis jūra apdziedāta dainās un dziesmās, aprakstīta, apjūsmota mākslas darbos – gleznās, zīmējumos, plaknē un plastiskos risinājumos. Arī fotogrāfija nav izņēmums.

Veidojot šogad stāstu par JŪRU Jūrmalas Fotostudija „Aspazija” aicinājusi talkā gandrīz vai visu valsti (izstādē ar saviem darbiem piedalās 12 foto studijas mājiniekus ieskaitot). Aina, kas atklājas apskatot šo kolekciju, ļauj saprast, kā JŪRU redz tie kam tā ir durvju priekšā un tie kam satikšanās ar viļņu šalkām ir retāk pieejami svētki.

Kolekcijā, protams, ir klasika – bākas, laivas- vēsture un šodiena, zvejnieks, meitene un jūra, kuģis selgā. Fotogrāfi fiksējuši jūras plūdumu visos gada laikos un diennakts stundās. Ir gan notverta pirmatnības elpa, gan cilvēka klātbūtne šeit un tagad. Jo tālāk no jūras ir dzīves telpa jo ieraudzītais ir romantiskāks un jūsmīgāks, kad ainava kļūst tik skaista ka pāriet jau citā dimensijā un liekas absolūti nereāla. Turpretī ikdienas tikšanās ļauj skatīt mūžam mainīgo mierīgāk, pat pievērsties formas analīzei – tuvplānā tverot viļņu ritmu, izmaiņas un rotaļas smilšu rakstos, gaismas spēles. Kolekcija ļauj izcelt galvenās tēmas un izdarīt secinājumus par kopīgām tendencēm. Jūra kā dabas stihija – mieru, līdzsvaru, drošību nesoša un bangojoša, dabas pirmatnējo spēku iemiesojoša. Jūra un meditācija. Jūra, klusums un tikko dzirdamā viļņu mūzika. Jūtama tradīcija , kas nāk no vecmeistaru gleznām gan kompozicionāli gan tematiski.

Jūra un CILVĒKS.” Jūras arāju” klasiskajā izpratnē kad domājam par jūru, šeit nav. Cilvēks ir kā skatītāju rindās sēdošs, izjūtas un baudu uzkrājošs. Ir cilvēku vēlme būt blakus šai stihijai un vienkārši elpot vienā ritmā. Protams, neizpaliek klasiku klasika – sieviete un jūra. Šādu darbu nav daudz. Tie izceļas ar vieglu sentimentu un citātu klātbūtni. Bet arī tādam skatījumam ir sava vieta.

Blakus mūsu jūrai ir arī citas, kas skatītas ceļojumos. Šajos darbos mūsu laika iespējas jaunu vietu un izjūtu kolekcionēšanā.

Un kā kopsavilkums ir atziņa, ka autori jūt ”drēbi”, ir godprātīgi dotās tēmas atklāsmē un ka fotogrāfi turpina jau gandrīz vairāk kā pirms 150 gadiem aizsākto vadlīniju mūsu mākslā – būt pārsvarā līdzsvarotiem, stabiliem izjūtās un vērtējumos, kopējo gaisotni uzturot optimistisku un gaišu.

Izstādes kuratore, Mag.art Sarmīte Sīle