Izglītības programmas

Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 

  • taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle, vidusskolā ērģeļspēle
  • stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle;
  • pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle,  trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;
  • sitaminstrumentu spēle;
  • vokālā mūzika – kora klase, vidusskolā kora diriģēšana.

Mācību plānu visām klasēm skatīt šeit:  Mācību plāni

Mācības notiek darba dienu pēcpusdienās un sestdienās.

No 2016./2017.mācību gada Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno šādas interešu izglītības programmas:

  • “Mazais muzikants” – mūzikas nodarbības 3-5 gadus veciem bērniem. Nodarbības 2 reizes nedēļā rīta cēlienā.
  • Pūšaminstrumentu spēle – programma tiem, kas vēlas apgūt kāda metāla pūšaminstrumenta (trompete, mežrags, trombons, eifonijs, tūba) spēli vecumā no 11-25 gadiem. Nodarbības pēcpusdienā.