Jūrmalas mūzikas vidusskola kā radošuma un profesionālisma avots

Sveicot Jūrmalas pedagogus un skolēnus jaunajā mācību gadā, kā arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolas vairāk kā 50 pedagogus un 400 audzēkņus, mēs lepojamies ar 100 jaunajiem audzēkņiem, kuri apgūs klavieru, vijoles, čella, ģitāras, kokles, ērģeļu, akordeona, sitaminstrumentu un dažādu pūšaminstrumentu spēli, vokālās prasmes kora nodaļā, mācīsies kora dziedāšanu un muzicēšanu dažādos ansambļos.

Esam pārliecināti, ka mūsu skolas audzēkņi arī vasaras brīvlaikā muzicēja, lai nezaudētu savu formu un veiksmīgi uzsāktu jauno mācību gadu ar interesi un apņēmību.

dzeja Knuts Skujenieks

Sadarbības līgumu ietvaros ar Latvijas dziedāšanas skolotāju asociāciju un Latvijas klavierskolotāju asociāciju arī pedagogi uzlaboja savu kvalifikāciju, papildināja zināšanas un dalījās pieredzē.

No 29. jūnija līdz 1. jūlijam skolā pulcējās vokālie pedagogi biedrības Latvijas un Eiropas dziedāšanas skolotāju asociācijas (EVTA-LDSA) rīkotajā konferencē “Es dziedu!”. Šāda konference notika jau 11. reizi, bet pirmo reizi tās mājvieta bija Jūrmalā.

Trīs dienas vokālajiem pedagogiem, dziedātājiem un citiem, kam interesē dziedāšana, bija iespēja vērot vokālo meistarklasi, ko vadīja izcilā pedagoģe no Londonas Džoja Mammena (Joy Mammen).

Konferences ietvaros notika arī lekcijas un nodarbības par dažādām, ar dziedāšanu un vokālo pedagoģiju saistītām tēmām. Lektoru vidū bija arī jūrmalnieki – Vija Ozola, Annija Putniņa un Irēna Trubina.

Skatuvisko improvizāciju vadīja pasniedzēji Dace Kravale, Madara Ivane, Jānis Rozenvalds un Igeta Gaiķe, savukārt senās un laikmetīgās vokālās mūzikas interpretācijas niansēs bija iespēja iedziļināties Baibas Bartkevičas vadībā. Klavierpavadījumu meistarklasēs nodrošināja mūsu skolas koncertmeistares Māra Upmace un Diāna Griņēviča.

 

No 2017. gada 23. līdz 25. augustam Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Latvijas Klavieru skolotāju asociācija (EPTA Latvija) aicināja mūzikas vidusskolu audzēkņus, mūzikas augstskolu studentus, kā arī visu līmeņu klavierspēles skolotājus piedalīties klavierspēles meistarklasēs. To ietvaros notika individuālās nodarbības un to hospitācijas, lekcijas, semināri, koncerti, un citas aktivitātes. Ar savu pieredzi dalījās pianiste Antoņina Suhanova, komponists, diriģents un pedagogs Andris Vecumnieks, klaviermeistars Valdis Eglītis, mūzikas vēstures pārzinātājs, audiovizuālo ierakstu eksperts Juris Griņevičs un viens no ievērojamākajiem latviešu pianistiem, Latvijas EPTAs prezidents Juris Kalnciems.

Šis mācību gads skolas ēkā Majoros, Smilšu ielā ir pēdējais. Jau 2018. gada septembrī durvis vērs jaunā Jūrmalas mūzikas vidusskola. Skolas ēkas būvniecība rit raiti, tā atradīsies Dubultos, Strēlnieku prospektā. Mūsu pedagogus un audzēkņus tur sagaidīs mūsdienīgas mūzikas izglītībai atbilstošas telpas – klases, kamerzāle, lielā zāle, ierakstu studija, bibliotēka, fonotēka u.c. – tās būs jaunas iespējas un perspektīvas.

  1. septembrī, plkst. 14:00 aicinām visus skolas audzēkņus un to vecākus uz jaunā mācību gada atklāšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas lielajā zālē Smilšu ielā 7.

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas metodiķe Irēna Trubina