KONCERTS BALTAJĀ SVĒTDIENĀ

 Jūrmalas mūzikas vidusskolas ērģeļu, stīgu un flautas klases audzēkņi, stīgu orķestris un koklētāju ansambļi aicina uz koncertu Dubultu ev. lut. baznīcā Baltajā Svētdienā, 23. aprīlī  plkst. 16.00

Ieeja par ziedojumiem

Pirmo svētdienu, kas seko Kristus augšāmcelšanās svētkiem sauc par Balto svētdienu. Šī senbaznīcā bija īpaši nozīmīga svētdiena. Tie jaunkristītie, kas Lieldienu naktī bija kristīti un ietērpti baltās linu drēbēs un ar tām staigāja visu nedēļu. Baltajā svētdienā šajās drēbēs viņi nāca uz dievkalpojumu, saņēma pirmo Vakarēdienu un pēc svētīšanas vārdiem šīs baltās drēbes novilka. Šīs baltās drēbes, ko apvilka senbaznīcā kristītajiem, simboliski mums rāda uz pārmaiņām un pilnīgu pārmainīšanos. Līdz ar piedzimšanu no augšienes caur kristības ūdeni tu esi kļuvis, kā mazs, jaunpiedzimis bērns. “Kā tikko dzimuši bērni kārojiet pēc garīgā, tīrā piena”, saka apustulis Pēteris /1Pēt.2:2/.

Simboliski, ka šajā dienā Dubultu baznīcā koncertu sniedz tieši bērni – Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņi: stīgu orķestris, koklētāju ansambļi un ērģeļu klases audzēknes, kuras ikdienā šī instrumenta spēli apgūst pie Dubultu baznīcas ērģelēm.

Marta Muižniece un Angelina Bezgodova ir 12. klases ērģeļspēles audzēknes un šogad absolvēs JMVS. Viņas spēlēs gan solo, gan arī kvartetā ar stīdzinieku ansambli – vijolniekiem Jevgeniju Otroško un Emīlu Heldi un čellisti Elīzu Čašu, atskaņojot J.S. Baha, L. Belmana, G.F. Hendeļa, A. Korelli mūziku. Jeļizaveta Sujetina – 9. klases ērģeļspēles audzēkne atskaņos P.A. Jona Svītu. 4. klases flautas spēles audzēknes Austra Svikles (ped. Ilze Lapuķe) priekšnesumā skanēs Heino Ellersa skaņdarbs “Ielejā”.

Koncertā ar daudzveidīgu programmu muzicēs arī stīgu orķestris ped. Dzidras Pelēķes vadībā un koklētāju ansambļi ped. Kristīnes Ojalas vadībā.