Konsultācijas

Maija beigās skola rīko konsultācijas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām. Konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu. Iestājeksāmenus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas.

Pirms konsultācijām – maija sākumā – skola tradicionāli rīko atvērto durvju dienu, kā arī prezentē savas izglītības programmas, koncertējot pašvaldības bērnudārzos un skolu jaunāko klašu skolēnu auditorijās.

2017.gadā atvērto durvju diena tiks rīkota 1.aprīlī.

Skolas buklets: Buklets_2017