Metodiskais centrs

Festivāls klavieru specialitātē

2017./2018.mācību gadā notiks Jūrmalas Mūzikas vidusskolas reģiona tradicionālais festivāls klavieru specialitātē, kur sakarā ar Lietuvas un Igaunijas valstu 100 – gadi 2018.gadā programmā būs lietuviešu un igauņu komponistu skaņdarbi.

Norises datumi tiks precizēti septembrī.

Klavierspēles audzēkņu valsts konkursa II kārta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu” valsts konkursa II kārta notika Jūrmalas Mūzikas vidusskolā no š.g. 7.-9.februārim.

Dalībnieki – Jūrmalas Mūzikas vidusskolas reģiona mūzikas skolu klavierspēles audzēkņi.

“Vokālā mūzika – Kora klase” audzēkņu valsts konkursa II kārta

2017.gada 18.janvārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu programmas „Vokālā mūzika – kora klase” audzēkņu valsts konkursa II kārta. Tajā piedalījās 45 jaunie vokālisti desmit vecuma grupās no septiņām Jūrmalas reģiona mūzikas skolām –P.Jurjāna mūzikas skolas, P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas, J.Mediņa Rīgas 1.Mūzikas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolas, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas un Babītes mūzikas skolas. Jāatzīmē, ka šajā kārtā uzstājās  tikai tie audzēkņi, kuri ar ļoti labiem rezultātiem bija startējuši I kārtā savā skolā.

Konkursa rezultāti: Vokālā mūzika 2017 Rezultāti

 

Reģiona mūzikas skolu metodiskais centrs

Jūrmalas Mūzikas vidusskola  ir reģiona mūzikas skolu metodiskais centrs.

Reģions aptver desmit Latvijas mūzikas skolas: Pētera Barisona Aizkraukles mūzikas skola, Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola (LPMMS), Bolderājas mūzikas un mākslas skola, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola, Babītes mūzikas skola, Baldones mūzikas skola, Mārupes mūzikas un mākslas skola, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un privātā mūzikas skola „Namiņš”, kura pievienojās reģionam 2016./2017. mācību gada sākuma.

Reģiona metodiskā centra uzdevumos ietilpst sadarbība ar reģiona mūzikas skolām, skolu direktoriem, pedagogu tālākizglītība, meistarklases un kvalifikācijas celšanas kursi, festivālu, valsts konkursu, reģionālo un starptautisku konkursu organizēšana.

Svarīgākais notikums reģiona skolām ir Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu valsts konkursi dažādās izglītības programmās, kuru pirmās kārtas (atlases) notiek katrā skolā atsevišķi, bet otro kārtu organizē Jūrmalas Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Valsts kultūras centru. Otrās kārtas labākos no labākajiem topošajiem mūziķiem izvirza uz valsts konkursa finālu, kurā piedalās audzēkņi no Latvijas mūzikas skolām; valsts konkursa finālu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Par tradīciju Jūrmalas reģiona skolām ir kļuvis klavierspēles festivāls, kas notiek rudenī trīs dienas trijās reģiona skolās ar noslēguma koncertu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Lielajā zālē.
http://news.lv/Jurmalas-Avize/2016/10/20/jurmalas-muzikas-vidusskola-regiona-skolu-metodiskais-centrs