Taustiņinstrumentu spēle

Adele Andžāne

klavieres

Maija Bērziņa

klavieres

Diana Griņeviča

klavieres

Marianna Hristjuka

klavieres

Māra Kļaviņa

klavieres

Jevgeņija Kolomiceva

klavieres

Klāra Laizāne

klavieres

Olita Liepiņa

klavieres, pavadījums

Inita Linde

klavieres

Marina Makarina

klavieres

prof. Jānis Maļeckis

klavieres, ansamblis

Pēteris Maļeckis

klavieres

Helēna Muižniece

klavieres

Tatjana Pavļučenko

klavieres

Ieva Prince

klavieres

Endijs Renemanis

klavieres, ansamblis, pavadījums

Baiba Šalkovska

klavieres, ansamblis

Irēne Štrause

klavieres

Inese Vaļiniece

klavieres, ansamblis

Velga Vītola

klavieres

Svetlana Zazimko

klavieres

Edīte Deksne

ērģeles

Kristīne Baltruševiča

akordeons

Zinaīda Semjonova

akordeons

Stīgu lociņinstrumentu spēle

direktora vietnieks mācību jomā

Kristīne Ojala

daudzstīgu instrumentu spēle

Indulis Cintiņš

vijole

Liene Neija-Kalniņa

vijole

Elena Kosourova

vijole

Dzidra Pelēķe

vijole, orķestris

Vija Ozola

čells

Larisa Rabecka

čells

Jānis Rinkulis

čells

Daudzstīgu instrumentu spēle

Ivans Girsovs

ģitāras spēle

Vladimirs Kudrins

ģitāra

Aleksandrs Markovs

ģitāra

Lauma Bebriša

kokle

direktora vietnieks mācību jomā

Kristīne Ojala

kokle, ansamblis

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle

Ilze Lappuķe

flauta

Visvaldis Zunda

klarnete

Māris Rozenbergs

metāla pūšaminstrumenti, orķestris

Edgars Saksons

sitaminstrumenti

Ģirts Timma

sitaminstrumenti

Vokālā mūzika

Irēna Trubina

Jānis Andžāns

solo dziedāšana, diriģēšana

Andris Balodis

sag.-2.kl. koris

Alla Petrova

solo dziedāšana

Inese Rasa

3.-8.kl. koris

Zane Saulīte

solo dziedāšana

Mūzikas teorētiskie priekšmeti

Andris Balodis

solfedžo

Ausma Kreicberga

solfedžo, teorija

Alla Petrova

solfedžo

Indra Raila

solfedžo

Ieva Rozenbaha

harmonija

Zane Saulīte

mūzikas literatūra

Sandra Šmite

solfedžo, teorija

Koncertmeistari un ilustratori

Diana Griņeviča

klavieres

Olita Liepiņa

klavieres

Ligita Ozola

klavieres

Māra Upmace

klavieres

Ēriks Kiršfelds

čells

Liene Neija-Kalniņa

vijole

Jānis Rinkulis

čells

Metodisko komisiju vadītāji un bibliotēka

Pēteris Maļeckis

klavierspēle

Dzidra Pelēķe

stīgu lociņinstrumentu spēle

Ilze Lappuķe

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle

Zane Saulīte

vokālā mūzika

Adele Andžāne

vispārējās klavieres

Sandra Šmite

mūzikas teorētiskie priekšmeti

Ludmila Blūzmane

bibliotēka