direktora vietnieks mācību jomā

Kristīne Ojala

direktora vietnieks mācību jomā

Gunta Liepiņa

skolas direktore

Edīte Deksne

direktora vietniece projektu realizācijas jomā

Oskars Šmits

direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Inta Kisiļeva

sekretāre - lietvede

Irēna Trubina

izglītības metodiķe

Rudīte Eglone

galvenā grāmatvede

Silvija Žvīgule

grāmatvede