Uzņemšanas noteikumi

2017.gada reflektantu sarakstu un sadalījumu pa dienām skatīt šeit

Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit.

Ieteicamais vecums mācību uzsākšanai sagatavošanas klasē vai kādā no izglītības program

Iepriekš piesakoties pa tālr. 67764498, pirms iestājpārbaudījumiem ir ieteicams apmeklēt KONSULTĀCIJAS:

  • no 22.līdz 31.maijam 17:00-19:00 (sestdienā 10:00-12:00) muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma pārbaude;
  • maijā 17:00-19:00 iepazīšanās ar mūzikas instrumentiem un saruna ar specialitātes pedagogiem. Konsultācija specialitātes izvēlei ieteicama tiem, kas neapmeklēja Atvērto durvju dienu.

 No 20.līdz 31.maijam (ieskaitot), darba dienās 10:00-18:00 skolas lietvedībā jāiesniedz DOKUMENTI:

  • iesniegums (uz noteiktas formas veidlapas – pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā);
  • fotogrāfija (3×4 cm);
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • ārsta izziņa 027/u par bērna veselības stāvokli;